';
Raspisan natječaj za dostavu projektnih prijedloga povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
 1. listopada otvoren je Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji će biti otvoren sve do 25. siječnja 2021. Budite pametni, budite održivi i iskoristite priliku da svoj proizvodni pogon učinite isplativijim uz obnovljive izvore energije. Solar Leketus tim tu je da vas prati od početka do kraja s nabavom i ugradnjom vrhunske opreme bilo da je riječ o fotonaposnkim elektrana ili Dimplex dizalicama topline.

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Cilj poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupan iznos bespovratnh sredstava je 266.000.000,00 HRK. Minimalan iznos bespovratnih sredstava je 200.000,00 HRK dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava 20.000.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Aktivnosti energetske obnove
 • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
 • Podaktivnost 2: energetska obnova zgrade
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

Neprihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnosti neprihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su aktivnosti koje nisu neposredno povezane s navedenim prihvatljivim aktivnostima u točki 2.7 u Uputama za Prijavitelje. Također, sve aktivnosti koje ne pridonose ostvarivanju IP 4b i SC 4b1 nisu prihvatljive za financiranje.
 • Neki od primjera neprihvatljivih projektnih aktivnosti su:
 • Izgradnja novih proizvodnih pogona:
 • izgradnja novih građevina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta,
 • dodavanje proizvodnih linija uz postojeće,
 • proizvodnja novih proizvoda.
 • postavljanje dizalica topline zrak-zrak,
 • priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu
Ivana